gefragmenteerd        buren       
koud        hoogmis       
english